KUP BILET WSTĘPU

WIODĄCE TEMATY KONFERENCJI


 

Zapraszamy na konferencję

"Bezpieczeństwo pożarowe - dźwigi zgodne z normą EN 81-72"

Konferencja organizowana na prośbę 

V Międzynarodowych Targów Dźwigów EURO-LIFT (2-4 X 2018)

Konferencja odbędzie się w dniu 2.10.2018 w godz. 10.00-14.00 

podczas Międzynarodowych Targów Dźwigów EURO- LIFT 2018

w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce S.A.Wymagania dla dźwigów w budynkach na wypadek pożaru w oparciu o polskie przepisy i nowe europejskie normy to jeden z wiodących tematów konferencji otwierającej tegoroczne targi EURO-LIFT 2018 w Kielcach. Wprowadzenie nowych europejskich norm EN 81-20 i EN 81-50 mających na celu poprawę bezpieczeństwa i dostępności dźwigów dla użytkowników i pracowników serwisu, zaktualizowane wymogi dotyczące budowy i instalacji dźwigów, wymagane testy i badania, dotyczące niektórych elementów dźwigów a także zbiór nowych wytycznych w zakresie projektowania budynków zgodne z normą EN 81-72 wymusza na projektantach, instalatorach i konserwatorach dźwigów m.in. wprowadzania koniecznych elementów  dostosowanych do wymogów normy spełniających wymagane standardy palności i wodoodporności.

Podczas konferencji Zespół Ekspertów pod Przewodnictwem
bryg. w st. spocz. mgr. inż. Ryszarda Stępkowskiego
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
(Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP), Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Członek Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego (SFPE – The Society of Fire Protection Engineers – Oddział Polska), Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, b. Wykładowca Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach 

oraz
mł. bryg. w st. spocz. mgr inż. Aleksander Demczuk 
Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w zakresie Pożarnictwa, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, były Główny Specjalista, Komendant Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Konsultant  – specjalista w zakresie bezpieczeństwa pożarowego „inżynier ryzyka” firm ubezpieczeniowych. W latach 1994-2005 Główny Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej Politechniki Wrocławskiej. Wieloletni współpracownik i szkoleniowiec Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. Absolwent min. Szkoły Głównej służby Pożarniczej w Warszawie, Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP w Warszawie, Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy w systemach człowiek – środowisko. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w zakresie Pożarnictwa, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Omówione zostaną w podziale na Panele problemowe:
 1. Wymagania dla dźwigów w budynkach na wypadek pożaru w oparciu o przepisy i normy
 • przepisy prawa i normy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów
 • wymagania dla dźwigów na wypadek pożaru
 • przypadki kiedy dźwig powinien mieć drzwi przeciwpożarowe
  • - garaż
  • - klatka schodowa z oddymianiem grawitacyjnym
  • - przedsionek przeciwpożarowy
  • - granica stref pożarowych
 • zasilanie dla dźwigów do wykonania jazdy pożarowej (wskazania normowe, propozycje rozwiązań)
 • jak poprawnie ustalić poziom ewakuacyjny dla dźwigu wymagany normą, zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku sytuacji kryzysowej
 • Dźwigi obsługujące wydzielone strefy bezpieczeństwa. Dźwigi dla straży pożarnej - przypadek szczególny - wymagania przepisów i normy PN-EN 81.72
 • Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów
 1. Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych.
 2. Windy w szpitalach – wytyczne ewakuacji osób niepełnosprawnych. Czy windy mogą stanowić drogę ewakuacyjną dla osób niepełnosprawnych w obiekcie użyteczności publicznej?
 3. Dźwigi zgodne z normą EN 81-72 wyposażone są w drzwi pożarowe i drabiny służące działaniom ratowniczym
 4. Czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo, wydłużenie żywotności oraz obniżenie kosztów eksploatacji wind.
 5. Wybrane zagadnienia projektowania dźwigów elektrycznych i hydraulicznych - nośność konstrukcji
 6. Likwidacja szkód spowodowanych przez pożar z punktu widzenia ubezpieczyciela i biegłego sądowego

Na potrzeby konferencji przygotowana będzie specjalna „Strefa Testów: FIRE-LIFT©” podczas której zaprezentowane zostaną rozwiązania w obszarze wyposażenia budynków w nowoczesne technologie dźwigowe, systemy kontroli i bezpieczeństwa oraz montażu i konserwacji spełniające obowiązujące wymogi formalno-prawne.

DLA KOGO DEDYKOWANA JEST KONFERENCJA: dla projektantów, architektów, konserwatorów dziwigów, użytkowników i pracowników serwisu, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowych, inwestorów, kierowników budów i projektów, instalatorów, inwestorów instytucjonalnych, przedstawcicieli Państwowej Straży Pożarnej oraz Rzeczoznawców ds zabezpieczeń ppożREJESTRACJA ONLINE:

Inne formy udziału:
- Kolportaż ulotek podczas targów: 310zł netto
- Kolportaż ulotek podczas targów dla uczestników konferencji: 150zł netto
- Wykład 15 min. podczas konferencji + kolportaż ulotek: 1310zł netto
- Wykład 15 min. podczas konferencji + kolportaż ulotek dla Wystawców: 800zł netto
- Stoisko informacyjne (stolik+krzesło) podczas konferencji (w sali konferencyjnej): 1000zł netto
- Stoisko informacyjne(stolik+krzesło) podczas konferencji (w sali konferencyjnej) dla Wystawców:500zł netto
- Wynajęcie powierzchni wystawienniczej w pawilonie zgodnie z formularzem zgłoszeniowym targów EURO-LIFT 2018

Organizator: DND Project, Targi Kielce S.A., 
Partnerzy Konferencji: Wydawnictwo EWIT (Magazyn DŹWIG i Magazyn EUROPARKING), 

Patronat honorowy:

       ministerstwo inwestycji i rozwoju

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego
Polska Izba Hotelarstwa
Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP
Polska Federacja Zarządców Nieruchomości
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S.Staszica


Partnerzy targów:

rbtexpo-b-logo-ewit
euro-lift-b-logo-pspd

*Organizator zatrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych


Nie czekaj i już dziś ZGŁOŚ UDZIAŁ!

Ilość miejsc limitowana.
Koszt udziału w konferencji jako słuchacz - 100 zł brutto/os.

Inne formy udziału:
- Kolportaż ulotek podczas targów: 310zł netto
- Kolportaż ulotek podczas targów dla uczestników konferencji: 150zł netto
- Wykład 15 min. podczas konferencji + kolportaż ulotek: 1310zł netto
- Wykład 15 min. podczas konferencji + kolportaż ulotek dla Wystawców: 800zł netto
- Stoisko informacyjne (stolik+krzesło) podczas konferencji (w sali konferencyjnej): 1000zł netto
- Stoisko informacyjne(stolik+krzesło) podczas konferencji (w sali konferencyjnej) dla Wystawców:500zł netto
- Wynajęcie powierzchni wystawienniczej w pawilonie zgodnie z formularzem zgłoszeniowym targów EURO-LIFT 2018

Organizator: DND Project, Targi Kielce S.A., 
Partnerzy Konferencji: Wydawnictwo EWIT (Magazyn DŹWIG i Magazyn EUROPARKING), 


Zachęcamy producentów i dostawców rozwiązań dźwigowych do prezentacji swojej oferty podczas konferencji

*Organizator zatrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych