PROGRAM


 • 08:30 - 09:00 - rejestracja uczestników
 • 09:00 - 09:15 - Otwarcie konferencji JM dr Tomasz Halski, Rektor PMWSZ w Opolu; dr Magdalena Golachowska
 • 09:15 - 10:15 - Panel PSYCHOLOGICZNY (A1)
 • 10:15 - 11:30 - Panel VARIA (A1)
 • 09:15 - 11:00 - Panel PIELĘGNIARSKI (A2)
 • 11:00 - 11:45 - Panel DIETETYCZNY (A2)
 • 11:45 - 12:15 - PRZERWA KAWOWA (hol dół)
 • 12:15 - 15:00 - Panel FIZJOTERAPEUTYCZNY (A1)
 • 12:15 - 15:00 - Panel MEDYCZNY (A2)
 • 15:00 - 15:45 - PRZERWA NA LUNCH (hol dół)
 • 15:45 - 16:00 - Wykład mgr Paweł Szewczyk
   „Suplementy dla sportowców – zasadność i zagrożenia stosowania”
 • 16:00 - 16:30 - Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród
 • 17:00 - 19:00 - SPACER PO OPOLU

  Zgłoszenia do p Mai Zuber
 • 09:15 - 15:00 - Szczegółowy plan wystąpień:
 • 09:15 - 10:15 - Panel PSYCHOLOGICZNY (A1)
  1. 9:15-9:30 – Marta Kałuzińska, Sylwia Andreczko – Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich – UM Wrocław
  Liczby i słowa, czyli jak rozmawiać o skutkach ubocznych terapii

  2. 9:30-9:45 – Mariya Vintonyak, Oleksii Hliebov, Nataliia Ushko, Aleksandra Kacprzak – Ivano-Frankivsk National Medical University
  Psychological description of different types of individuals of foreign students of the medical university

  3. 9:45-10:00 – Ilona Savchuk, Iryna Kozova, Maria Gutsol – Ivano-Frankivsk National Medical University
  Study of formal adaptation of first-year medical students

  4. 10:00-10:15 – Agata Burzyńska, Elwira Brodowska – SKN przy Zakładzie Psychologii Katedry Nauk Społecznych i Humanis
  Tatuaże wśród personelu medycznego • 10:15 - 11:30 - Panel VARIA (A1)
  1. 10:15-10:30 – Anna Gładka, Jagoda Ukleja, Jonatan Nowakowski – SKN Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi – ŚUM Katowice
  Świadomość na temat zanieczyszczenia powietrza wśród obcokrajowców i Polaków mieszkających we Wrocławiu

  2. 10:30-10:45 – Justyna Kupis, Bartosz Lachowicz, Małgorzata Bujnowska – Koło Naukowe Młodych Medyków – PWSZ Legnica Postępowanie ratunkowe w zatruciach u dzieci – opis przypadków

  3. 10:45-11:00 – Justyna Kulik, Natalia Frodyma, Anna Włodyka, Mariola Niezgoda, Paulina Grochmal - Studenckie Koło Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku – PWSZ Krosno
  Wiedza i opinie mieszkańców województwa podkarpackiego dotyczące tematu transplantologii

  4. 11:00-11:15 – Joanna Leń-Mamot, Monika Kłosowicz, Dawid Makowicz, Patrycja Barna, Teresa Popielarz – SKN Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku – PWSZ Krosno
  Opinia i postawy społeczeństwa w aspekcie honorowego dawstwa krwi oraz dawstwa szpiku

  4. 11:15-11:30 – Michał Legutko, Iwona Postrach, Hanna Grygiel, Karolina Goroszkiewicz, Marta Latoch – SKN Katedra i Klinika Laryngologii –ŚUM Katowice
  Jakość życia pacjentów z implantem ślimakowym

  5.  11:30-11:45 – Karolina Przybyszewska, Wojciech Lipiński, Mateusz Olewiński, Agnieszka Madej – SKN Inżynierii Biomedycznej „BioMed-Spec” – Politechnika Łódzka
  Budowa biodrukarki 3D – druk implantów z materiałów biologicznych


 • 09:15 - 11:30 - Panel PIELĘGNIARSKI (A2)
  1. 9:15-9:30 - Joanna Kruczała, Wojciech Rogaliński, Krystyna Siedlik - SKN WIP – PWSZ Tarnów
  Motywy wyboru zawodu pielęgniarki oraz plany na przyszłość studentów pielęgniarstwa

  2. 9:30-9:45 - Dawid Makowicz, Natalia Śliwa – SKN Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku – PWSZ Krosno
  Oczekiwania pacjentów wobec personelu pielęgniarskiego podczas przebiegu hospitalizacji na oddziałach.

  3. 9:45-10:00 – Aleksandra Jarema, Barbara Lorenc, Elisabet Olbrecht, Paula Pica – SKN biologiczno-medyczne – PWSZ Krosno
  Spostrzeżenia studentów kierunku pielęgniarstwa na temat zawodu

  4. 10:00-10:15 - Bernadetta Skulska, Dominika Smolarz – SKN Pielęgniarstwa – PMWSZ Opole
  Wartościowanie zdrowia w opinii studentów pielęgniarstwa

  5. 10:15-10:30 Łukasz Dziendzielski – SKN Pielęgniarstwa – PMWSZ Opole
  Opinie społeczne na temat eutanazji w świetle przeprowadzonych badań

  6. 10:30-11:00 – Olga Maysuradze, Natalja Pflüger, Sheila Schmidt, Hannah Müller, Pia Koch – GFA mbH Langenlonsheim
  Zastosowanie pomocy do transferu pacjentów w codziennej opiece (+tłumaczenie)


 • 11:00 - 11:45 - Panel DIETETYCZNY (A2)
  1. 11:00-11:15 – Ewelina Romanowska, Weronika Sapeta – SKN Zakładzie Żywienia Człowieka – ŚUM Katowice
  Analiza jadłospisów dekadowych realizowanych w placówkach żywienia zbiorowego typu zamkniętego

  2. 11:15-11:30 – Kobryn Oleksii – Ivano-Frankivsk National Medical University
  Evaluation of faсtors that influence on lifetime of centenarians

  3. 11:30-11:45 – Marzena Kasiak, Katarzyna Brożek – SKN Biologiczno-Medyczne – PWSZ Krosno
  Suplementacja diety wśród mieszkańców miasta Krosno


 • 12:15 - 15:00 - Panel MEDYCZNY (A2)
  1. 12:15-12:30 – Kharun Yuliia Romanivna – Ivano-Frankivsk National Medical University
  Mitral valve prolapse influence on the functional changes of the reproductive system in adolescent girls

  2. 12:30-12:45 – Roman Bihun, Vladyslav Semchenko – Ivano-Frankivsk National Medical University
  The influence of thiamazole and diclofenac sodium on the oxygendependent processes and structure of liver in rats

  3. 12:45-13:00 – Mateusz Kowal, Kornelia Pietrauszka, Joanna Ziółkowska, Olga Zjadewicz - SKN Katedra i Klinika Dermatologii – ŚUM Katowice
  Ocena zaburzeń w obrębie narządu wzroku u chorych na łuszczycę

  4. 13:00-13:15 – Maciej Morawski, Małgorzata Bujnowska – Koło Naukowe Młodych Medyków – PWSZ Legnica
  Pierwotna i wtórna profilaktyka w ostrych zespołach wieńcowych

  5. 13:15-13:30 – Łukasz Pietrzyński, Maciej Kaspera, Joanna Symela – SKN laryngologii – ŚUM Katowice
  Przewlekłe zapalenie zatoki klinowej z destrukcją kostną

  6. 13:30-13:45 – Kornelia Pietrauszka, Mateusz Kowal, Joanna Ziółkowska, Olga Zjadewicz – SKN przy Katedrze i Klinice Dermatologii – ŚUM Katowice
  Rozległe owrzodzenie skóry owłosionej głowy- problem diagnostyczno-terapeutyczny- opis przypadku

  7. 13:45-14:00 - Lazurkevych Khrystyna – Ivano-Frankivsk National Medical University
  Sleep disorders in children with lymphadenoid hypertrophy

  8. 14:00-14:15 - Bugerchuk Olga, Voronych Vitalii – Ivano-Frankivsk National Medical University
  The changes of prooxidant-antioxidant balance of rats with experimental hypothyroidism

  9. 14:15-14:30 - Łukasz Pietrzyński, Maciej Kaspera, Joanna Symela, Filip Tyc, Konrad Kilian, Paweł Wowra – SKN laryngologii – ŚUM Katowice
  Wpływ zaawansowanych technik chirurgicznych na wyniki audiometrii tonalnej i jakość życia u pacjentów z niedosłuchem przewodzeniowym

  10. 14:30-14:45 - Kornelia Pietrauszka – SKN przy Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii – ŚUM Katowice
  Trudności diagnostyczne w limfadenopatii szyjnej powikłanej nawracającymi owrzodzeniami- podejrzenie choroby Kikuchi-Fujimoto - opis przypadku

  11. 14:45-15:00 - Anna Gładka, Jagoda Ukleja – SKN przy Katedrze i Klinice Dermatologii – ŚUM Katowice
  Ocena zaburzeń snu wśród pacjentów hospitalizowanych na oddziale otolaryngologicznym


 • 12:15 - 15:00 - Panel FIZJOTERAPEUTYCZNY (A1)
  1. 12:15-12:30 – Martyna Wieczorek, Marta Borówka – SKN przy Laboratorium Analizy Ruchu – AWF Katowice
  Czy poziomy czucia powierzchownego i głębokiego stanowią u człowieka cechy symetryczne?

  2. 12:30-12:45 – Agnieszka Aleksy – SKN Fizjoterapii Klinicznej - AWF Katowice
  Jakość życia osób amatorsko uprawiających bieganie w odniesieniu do ogólnej populacji Polski

  3. 12:45-13:00 – Rafał Majchrzak, Agata Nowak – SKN Fizjoterapii Klinicznej - AWF Katowice
  Ocena tolerancji wysiłkowej pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową na różnych poziomach hipoksji

  4. 13:00-13:15 – Mateusz Pawlukiewicz, Kamila Kluczniok, Ewelina Białas, Michał Biernat
  Ocena wpływu wybranych technik powięziowych, w oparciu o metodę manipulacji powięzi wg stecco, na poziom dolegliwości bólowych oraz reaktywność tkanki łącznej

  5. 13:15-13:30 – Weronika Urbaś, Anna Grażyńska – SKN Neurologia – ŚUM Katowice
  Świadomość i dalsze postępowanie pacjentów po udarze mózgu w zakresie długoterminowej rehabilitacji ruchowej i logopedycznej

  6. 13:30-13:45 – Karolina Chojnacka, Aleksandra Stachurska – SKN przy Katedrze Podstaw Fizjoterapii Klinicznej - AWF Katowice
  Wpływ treningu z użyciem taśm TRX na parametry testu wysiłkowego oraz frakcję wyrzutową lewej komory serca u pacjentów z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca

  7. 13:30-14:00 – Agnieszka Kogut, Kamil Gala, Maciej Duczyński - SKN Biofizyki i Medycyny Fizykalnej, SKN Fizjoterapii Klinicznej, PMWSZ w Opolu
  Porównanie wpływu masażu leczniczego i masażu tkanek głębokich na napięcie spoczynkowe mięśnia prostego uda i mobilność stawu kolanowego.

  8. 14:00-14:15 – Magdalena Strzelecka, Julia Konrad - SKN Biofizyki i Medycyny Fizykalnej, SKN Fizjoterapii Klinicznej, PMWSZ w Opolu
  Porównanie stopnia przegrzania skóry po zabiegu z wykorzystaniem lasera niskoenergetycznego i wysokoenergetycznego.

  9. 14:15-14:30 – Julia Konrad, Magdalena Strzelecka - SKN Biofizyki i Medycyny Fizykalnej, SKN Fizjoterapii Klinicznej, PMWSZ w Opolu
  Analiza wybranych parametrów postawy ciała i równowagi statycznej dzieci w wieku 10-13 lat grających w piłkę nożną.

  10. 14:30-14:45 - Dominika Sobota, Antonina Kaczorowska, Agata Mroczek – SKN Aktywności Fizycznej – PMWSZ Opole
  Ocena ryzyka wystąpienia kontuzji biegaczy województwa opolskiego wykonana za pomocą wybranych prób testu functional movement screen (FMS)

  11. 14:45-15:00 – Katarzyna Burak, Gracjan Mikuła, Anna Serweta, Piotr Świdurski, A. Żurek, A. Maciejczyk, K. Majchrzak, K. Sztuder, Ł. Trembecki, Grzegorz Żurek - SKN Neurokog, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Zastosowanie treningu mentalnego u pacjentów poddawanych naświetlaniu promieniami RTG z powodu zmian nowotworowychPaństwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

2017-04-04 (wtorek)
09:00 – 18:00

Katowicka 68
45-060 Opolehttps://www.google.pl/maps/place/Pa%C5%84stwowa+Medyczna+Wy%C5%BCsza+Szko%C5%82a+Zawodowa+w+Opolu/@50.6730249,17.9323353,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x471053a7ef127da1:0x1910654b44846b3d!2sKatowicka+68,+46-020+Opole!3b1!8m2!3d50.6730249!4d17.934524!3m4!1s0x0:0x3d08017ab710eb6b!8m2!3d50.6731651!4d17.934258

Informacje

Program konferencji przewiduje ustne prezentacje prac naukowych studentów i absolwentów, prowadzonych w ramach Studenckich Kół Naukowych uczelni wyższych w Polsce i za granicą.

TEMATYKA KONFERENCJI

Wystąpienia uczestników odbędą się w kilku sesjach tematycznych:

·           Sesja fizjoterapeutyczna

·           Sesja dietetyczna

·           Sesja pielęgniarsko-położnicza

·           Sesja psychologiczna

·           Varia – tematy różne, związane z medycyną i zdrowiem człowieka

 

Zgłoszenia prac (streszczenie) w języku polskim oraz angielskim należy przesyłać do 24 marca 2017r. na adres mailowy konferencja.skn@wsm.opole.pl

Wzór streszczenia (w jęz polskim i angielskim) znajduje się do pobrania tutaj  -  WZÓR STRESZCZENIA

Wystąpienia trwają 10 minut, po każdym jest 2-3 minuty na dyskusję i pytania.

Język konferencji - język polski i język angielski.

Prezentacje należy przesłać na adres mailowy konferencja.skn@wsm.opole.pl najpóźniej do poniedziałku 03.04.2017.


Każdy uczestnik powinien ponadto zarejestrować się przez panel i wydrukować imienny bilet.


Wystąpienia i streszczenia będą oceniane przez Komitet Naukowy. Najlepsze prace zostaną nagrodzone atrakcyjnymi upominkami.

Wśród nagród będą także bezpłatne wejściówki na IV Międzynarodową Konferencję Medical Science Pulse, 18-19 maja 2017r. „Młodzi Naukowcy – od magistra do habilitanta”  (http://e-event24.pl/4th_MSP_Conference/)

 

Prace, które zdobędą pierwsze miejsce w danej sesji uzyskają możliwość publikacji w kwartalniku naukowym "Medical Science Pulse” PMWSZ w Opolu. ( http://higherschoolspulse.com/resources/html/cms/MAINPAGE)

 

Streszczenia wszystkich prac będą opracowane w formie elektronicznej.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Information

 The aim of the conference is to share the recent scientific work conducted by students and graduates within the Student Scientific Organizations from international universities.


Each project will be presented in 10 minutes long oral presentation in topics related to medicine and patients care.

 

CONFERENCE TOPICS:

The presentations will be held in few sessions: 

 •  physiotherapy
 •  dietetics and nutrition
 •  nursery and midwifery
 •  psychology
 • varia – other topics related to medicine and patient care

 

The applications (abstract of the project) in English should be send until March 24th 2017, to the email address:  konferencja.skn@wsm.opole.pl

 

Click here to download the    ABSTRACT FORM  (Word file).

Language of the conference - polish and english.

Each participant need to register via the registration panel.

 

The best presentations in each panel, evaluated by Scientific Committee will be granted valuable rewards and certificates.

Among the prizes there is the free entrance to  the 4th International Conference of the Medical Science Pulse “Young Scientists – from Master of Science to Associate Professor”, which take place May 18-19 2017, PMWSZ Opole  (http://e-event24.pl/4th_MSP_Conference/)

 

The projects which receives the podium awards will be granted the possibility to be published in English in peer-reviewed scientific journal  "Medical Science Pulse” PMWSZ w Opolu. http://higherschoolspulse.com/resources/html/cms/MAINPAGE)The abstracts of all projects presented during the Conference will be available in digital form.

 

LETS MEET ON THE CONFERENCE!

 

 

Patronaty


ZWYCIĘZCY - AWARDS

Konferencja Studenckich Kół Naukowych jest organizowana przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu co roku od 8 lat. W tym roku po raz pierwszy konferencja miała zasięg międzynarodowy. Językami obowiązującymi na konferencji był angielski i polski. Wszystkie prezentacje posiadały streszczenie w języku angielskim.

 

W spotkaniu udział wzięli studenci z 11 ośrodków naukowych z całej Polski, Ukrainy i Niemiec przedstawiając 41 projektów badawczych.

 1. Narodowy Uniwersytet Medyczny w Ivano-Frankiwsku, Ukraina (7)
 2. GFA mgH Langenlonsheim, Niemcy (1)
 3. Śląski Uniwersytet Medyczny (11)
 4. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (1)
 5. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (5)
 6. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1)
 7. Politechnika Łódzka (1)
 8. PWSZ w Krośnie (5)
 9. PWSZ w Legnicy (2)
 10. PWSZ w Tarnowie (1)
 11. PMWSZ w Opolu (6)

 

Poziom naukowy konferencji był bardzo wysoki. Komitet Naukowy przyznał 13 nagród w 4 dziedzinach: fizjoterapia, medycyna, psychologia+varia, pielęgniarstwo+położnictwo+dietetyka.MEDYCYNA:

1 MIEJSCE ex aequo

Lazurkevych Khrystyna – Ivano-Frankivsk National Medical University

Sleep disorders in children with lymphadenoid hypertrophy

 

1 MIEJSCE ex aequo

Łukasz Pietrzyński, Maciej Kaspera, Joanna Symela, Filip Tyc, Konrad Kilian, Paweł Wowra – SKN laryngologii – ŚUM Katowice

Wpływ zaawansowanych technik chirurgicznych na wyniki audiometrii tonalnej i jakość życia u pacjentów z niedosłuchem przewodzeniowym

 

2 MIEJSCE

Roman Bihun, Vladyslav Semchenko – Ivano-Frankivsk National Medical University

The influence of thiamazole and diclofenac sodium on the oxygendependent processes and structure of liver in rats

 

3 MIEJSCE

Bugerchuk Olga, Voronych Vitalii – Ivano-Frankivsk National Medical University

The changes of prooxidant-antioxidant balance of rats with experimental hypothyroidism

 

 

FIZJOTERAPIA

1 MIEJSCE

Julia Konrad, Magdalena Strzelecka - SKN Biofizyki i Medycyny Fizykalnej, SKN Fizjoterapii Klinicznej, PMWSZ w Opolu

Analiza wybranych parametrów postawy ciała i równowagi statycznej dzieci w wieku 10-13 lat grających w piłkę nożną.

 

2 MIEJSCE

Magdalena Strzelecka, Julia Konrad - SKN Biofizyki i Medycyny Fizykalnej, SKN Fizjoterapii Klinicznej, PMWSZ w Opolu

Porównanie stopnia przegrzania skóry po zabiegu z wykorzystaniem lasera niskoenergetycznego i wysokoenergetycznego.

 

3 MIEJSCE

Mateusz Pawlukiewicz, Kamila Kluczniok, Ewelina Białas, Michał Biernat

Ocena wpływu wybranych technik powięziowych, w oparciu o metodę manipulacji powięzi wg stecco, na poziom dolegliwości bólowych oraz reaktywność tkanki łącznej

 

 

PIELĘGNIARSTWO-POŁOŻNICTWO I DIETETYKA

1 MIEJSCE

Ewelina Romanowska, Weronika Sapeta – SKN Zakładzie Żywienia Człowieka – ŚUM Katowice

Analiza jadłospisów dekadowych realizowanych w placówkach żywienia zbiorowego typu zamkniętego

 

2 MIEJSCE

Olga Maysuradze, Natalja Pflüger, Sheila Schmidt, Hannah Müller, Pia Koch – GFA mbH Langenlonsheim

Zastosowanie pomocy do transferu pacjentów w codziennej opiece

 

3 MIEJSCE

Joanna Kruczała, Wojciech Rogaliński, Krystyna Siedlik - SKN WIP – PWSZ Tarnów

Motywy wyboru zawodu pielęgniarki oraz plany na przyszłość studentów pielęgniarstwa

 

PSYCHOLOGIA I VARIA

1 MIEJSCE

Karolina Przybyszewska, Wojciech Lipiński, Mateusz Olewiński, Agnieszka Madej – SKN Inżynierii Biomedycznej „BioMed-Spec” – Politechnika Łódzka

Budowa biodrukarki 3D – druk implantów z materiałów biologicznych

 

2 MIEJSCE

Mariya Vintonyak, Oleksii Hliebov, Nataliia Ushko, Aleksandra Kacprzak – Ivano-Frankivsk National Medical University

Psychological description of different types of individuals of foreign students of the medical university

 

3 MIEJSCE

Ilona Savchuk,  Iryna Kozova, Maria Gutsol – Ivano-Frankivsk National Medical University

Study of formal adaptation of first-year medical students

 


SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny

KOMITET ORGANIZACYJNY I MK SKN 2017:

 

Przewodniczący:

    dr Magdalena Golachowska, dr Lucyna Sochocka

Wiceprzewodniczący:

    mgr Paweł Szewczyk

 

Członkowie:

    mgr Bożena Ratajczak-Olszewska

    mgr Danuta Żurawicka

    mgr Małgorzata Zimnowoda

    mgr Mariola Wojtal

    mgr Tomasz Matusz, mgr Paweł Tkocz

    inż. Rafał Bartnik, Kalina Hellwig, Aleksandra Kaczmarek

    Maja Zuber, Patrycja Janik, Zuzanna Jania, Emilia Suchorska, Patrycja Pezdek, Sabina Polok, Monika Sobala,     Paulina Pietrzyk, Natalia Roden, Katarzyna Żółtaniecka, Paulina Herman, Paulina Sitko, Wiktoria Bernacka,     Wiktoria Krawczyk, Aneta Staś, Marta Janik

 


KOMITET NAUKOWY I MK SKN 2017:

 

Przewodniczący:

    dr Tomasz Halski, Rektor PMWSZ

 

Członkowie:

(Aula A2 – sesja pielęgniarsko-położnicza, dietetyczna, medyczna)

    dr Magdalena Golachowska – moderator sesji dietetycznej

    dr Lucyna Sochocka – moderator sesji pielęgniarskiej

    dr Christopher Lore, GFA Langenlonsheim, Niemcy

    dr Pia Koch, GFA Langenlonsheim, Niemcy

    dr Kozovyi Ruslan, Ivano-Frankivsk, Ukraina

    dr Iana Ushko, Ivano-Frankivsk, Ukraina

    mgr Paweł Szewczyk

    mgr Jolanta Żurakowska

    mgr Mariola Wojtal

 

(Aula A1 – sesja psychologiczna, varia, fizjoterapeutyczna)

    dr Elżbieta Dudek – moderator sesji psychologicznej i varia

    dr Jakub Taradaj – moderator sesji fizjoterapeutycznej

    dr Grzegorz Żurek

    dr Joanna Rajfur

    dr Małgorzata Pasternok

    dr Antonina Kaczorowska

    dr Agata Mroczek

    mgr Iwona Łuczak

    mgr Beata Fras-Łabanc

    mgr Marta Gawlik

    mgr Katarzyna Rajfur